Ve dvou momentech se točím na místě a hledám alternativní trasu. Když málem sklouznu ze srázu, zpomaluji a každý krok dvakrát zvažuji.